Arsip Materi

Radio Dakwah Online

Antara Berbakti kepada Orang Tua dan Taat kepada Suami

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Memilih antara menuruti keinginan suami atau tunduk kepada perintah orangtua merupakan dilema yang banyak dialami kaum wanita yang telah menikah. Bagaimana Islam mendudukkan perkara ini?

[…]