Arsip Materi

Radio Dakwah Online

Syarat dan Hukum Aqad Nikah

Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan’an

A. SYARAT- SYARAT AQAD NIKAH

[…]

Satu Permisalan Bergaul yang Ma’ruf (Faedah dari Hadits Ummu Zar’in)

بسم الله الرحمن الرحيم

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah)

Berkeluarga bukanlah sekedar hidup bersama dalam satu rumah. Ibarat menanam, banyak hal yang bisa dilakukan suami/ istri agar apa yang mereka tanam senantiasa tumbuh dan terus berbuah.

[…]

Isyratun Nisa`

“Para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228) […]

Lezatnya Ibadah Kepada Ar-Rahman

بسم الله الرحمن الرحيم

Penulis : Al Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah

Aktivitas seorang ibu rumah tangga hampir tak pernah berhenti dalam sehari, sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Melayani suami, mengasuh anak-anak, mengurus rumah dengan segala kebutuhannya adalah rutinitas yang akrab dengan dirinya. Dengan kesibukan yang ada, tak terasa hari […]

Membentengi Rumah dari Setan (II)

بسم الله الرحمن الرحيم

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Pada lembaran ini di edisi yang lalu kita telah membicarakan lima hal yang dapat dilakukan untuk membentengi rumah dari setan, yaitu: 1. Mengucapkan salam ketika masuk rumah dan banyak berzikir 2. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika makan […]

Membentengi Rumah dari Setan (I)

بسم الله الرحمن الرحيم

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Setiap keluarga muslim pasti mendambakan ketenteraman dan ketenangan dalam rumah yang mereka huni, baik dia seorang suami, seorang istri, ataupun sebagai seorang anak. Semua ingin rumah mereka seperti kata orang: Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bukan karena rumah itu mewah dilengkapi perabotannya yang […]

Bekal-Bekal Menuju Pernikahan Sesuai Sunnah Nabi

Oleh : Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan

Mukadimah

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini, melainkan telah dijelaskan. Dan tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Itulah Islam, agama yang menebar rahmat bagi […]

Peran Wanita Dalam Membina Keluarga (Bag. 1)

Oleh: Syaikh Sholih Bin Fauzan Al Fauzan hafizhohullaah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang.

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tiada yang dapat menyesatkannya. […]

Arahan Seputar Mendidik Anak Perempuan

Oleh: Syaikh Dr Ali Bin Yahya Al Haddaadiy

Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada hamba dan utusan-Nya Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Amma ba’du:

Para pembaca sekalian,

Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan dibangkitkan oleh Tuhannya setelah mati. Dan ia akan ditanya serta dihisab […]

Kekhususan Fathimah Rodhiyallaahu’anhaa Untuk Tidak Dimadu

Oleh Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri Hafidzahulloh

Diterjemahkan : Al-Ustadz Abu Karimah Askari Hafidzahulloh

Mengapa Nabi Shallallohu ‘alaihi wasallam melarang Ali Radiyallohu ‘anhu untuk menikahi wanita lain setelah menikahi anaknya beliau Shallallohu ‘alaihi wasallam (Fatimah, Pent). Apakah ucapan Nabi Shallallohu ‘alaihi wasallam “Sesungguhnya dia (Fatimah) adalah bagian dariku”, ini merupakan kekhususan bagi Nabi Shallallohu […]